کلیدواژه‌ها = زعامت
تعداد مقالات: 1
1. آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 4، شماره 122، تابستان 1396، صفحه 117-137

خدیجه حسین زاده باردئی؛ سید احمد موسوی باردئی؛ حسن صادقی