کلیدواژه‌ها = فطرت بالفعل
تعداد مقالات: 1
1. امکان تغییر پذیری فطرت

دوره 4، شماره 121، بهار 1396، صفحه 33-48

فرشته زارعی؛ طاهره ماهروزاده