کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
ارزیابی گستره تاویل از دیدگاه شیعه و معتزله

دوره 6، شماره 131، مهر 1398، صفحه 35-58

مهین بیرانوند


بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن‌ تیمیه و علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 127، مهر 1397، صفحه 33-58

محمد فاکر میبدی؛ سیده مرضیه علوی


الگوهای گفتاری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 33-64

احترام سادات موسوی‌زاده؛ غلامرضا نورمحمدی