بررسی تفسیری - فقهی پوشش زنان از منظر فریقین

نویسندگان

هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تفسیری - فقهی پوشش زنان از منظر فریقین به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین گردیده است. واژگان حجاب، خمار و جلباب، از جمله تعابیر خداوند از نوع پوشش انسان‌هاست که در تفاسیر مفسران شیعه و سنی ذیل آیات ۳۰ و۳۱ سوره نور و آیه 59 سوره احزاب بحث و تبیین گردیده است. مفسران شیعه و اهل سنت در ضرورت اصل حجاب زنان، اختلافی ندارند؛ اما در حدود آن، اقوال مختلفی مطرح کرده‌اند. همه مفسرین اعم از شیعه و اهل سنت، اتفاق نظر دارند که غیر از صورت و دست‌ها، بقیه اندام زن برای مرد اجنبی، عورت به‌حساب می‌آید و پوشش آن واجب است. در آیات قرآن علاوه بر تأکید وجوب حفظ حجاب، به بیان چگونگی پوشش بانوان و لزوم پوشش سر، گردن و سینه‌، پنهان‌ساختن زینت‌‌های غیر ظاهری و عدم خودنمایی اشاره شده است. بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران درباره آیات مذکور، راه را برای کسانی که ادعا می‌کنند حجاب و پوشش، پشتوانه قرآنی ندارد، می‌بندد و مقدمه‌ای برای پاسخگویی به شبهات قرآن‌محور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها