جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته تفسیر و علوم قرآن و معارف، جامعه الزهرا(سلام الله علیها)

2 سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و استاد سطوح عالی حوزه

چکیده

یکی از منابع مهم تفسیر قرآن، روایات است که می‌تواند کارکردهای مختلفی در تفسیر داشته باشد. بر این اساس، بانو مجتهده امین در تفسیر مخزن العرفان در حوزه‌های گوناگون، از روایات استفاده فراوانی کرده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان، ضمن مشخص‌ساختن رویکرد روایی این تفسیر، اهمیت و چگونگی استفاده از روایات در تفسیر قرآن را روشن کرده و به ضابطه‌مندی استفاده از روایات در تفسیر کمک می‌کند. بانو امین همانند دیگر مفسران شیعی به حجّیت روایات اهل بیت(ع) در تفسیر قرآن اعتقاد راسخ دارد و تفسیر قرآن را نیازمند به آن می‌داند. از نظر ایشان، روایات از جهات مختلف در تفسیر قرآن تاثیرگذارند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: بیان مفهوم واژه، تبیین مراد، ذکر مصداق، تفصیل و اجمال، بیان باطن، بیان شان نزول و بیان علت.
 

کلیدواژه‌ها