نقد دیدگاه سها درباره روح انسان با تاکید بر آراء مفسران فریقین

نویسندگان

1 سطح ۴ تفسیر تطبیقی مؤسسه آموزش عالی معصومیه، قم، ایران

2 طلبه سطح 4 تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(س)

چکیده

قرآن کتابی مقدس و الهی است که مبارزه با آن، از آغاز نزول انجام شده و هنوز ادامه دارد. امروزه برای تضعیف اعتقادات مسلمانان، شبهاتی علیه این کتاب آسمانی توسط دشمنان مطرح می­شود. در کتاب نقد قرآن، اثر دکتر سها، شبهاتی در زمینه­های مختلف از جمله نوع شخصیت انسان در قرآن بیان شده و نویسنده تلاش می­کند انسان در قرآن را شخصیتی معوّج، انحرافی و فاقد روح ماورایی معرفی کند. به عقیده سها، انسان دارای صفاتی همچون: پرسشگری، خلاقیت، کشف علم، قانون‌گذاری، اختیار، عدالت‌خواهی و ... است که در قرآن مورد توجه قرار نگرفته است. سها با استناد به آیات قرآن و مسکوت‌ماندن مفهوم روح در قرآن، هیچ دلیل عقلی و علمی بر وجود امری غیر مادی نمی‌یابد و آن را اختراع فلاسفه یونان می‌داند که قرآن از آن استفاده کرده است. وی همچنین به ناسازگاری روح با شواهد فیزیولوژیک و روان‌شناسی نیز استناد می­کند. این مقاله به روش توصیفی-‌تحلیلی با گرایش انتقادی و به شیوه کتابخانه‌ای، با استناد به دلیل عقلی، آیات قرآنی و گفتار مفسران فریقین، در پاسخ به شبهه سها، روح و مقولات روحی انسان را اثبات می­کند و نتیجه می‌گیرد که سها در گفتار خود دچار تناقض‌گویی شده است. علم، عدالت‌خواهی، خلاقیت، قانون‌گذاری و... از مقولاتی هستند که ریشه در روان ناخودآگاه و فطرت انسان دارند و قرآن نیز به همه آنها پرداخته است. سها با بیان این خصوصیات روحی و اعتقادنداشتن به وجود روح در انسان، دچار نوعی تناقض در دیدگاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها