دوره و شماره: دوره 2، شماره 113، بهار 1394، صفحه 1-147 
2. الگوهای گفتاری در قرآن کریم

صفحه 33-64

احترام سادات موسوی‌زاده؛ غلامرضا نورمحمدی


3. بررسی واژه‌ «أجْذَم» در کلام پیامبر(ص)

صفحه 65-81

اسما ایرانمنش؛ اسماعیل احمدزهی؛ حسین خاکپور


4. نقد دیدگاه آلوسی در آیات اکمال و تبلیغ

صفحه 83-104

هاجر خادم‌زاده یگانه؛ علیرضا رستمی هراتی


5. تفاوت معنایی بصیرت با واژه‌ علم، از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه 105-120

طیبه جعفرآبادی آشتیانی؛ محمد فلاحی قمی