دوره و شماره: دوره 3، شماره 118، تابستان 1395، صفحه 1-153 
4. پیدایش و استکمال نفس از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 75-94

ابراهیم علیپور؛ فاطمه ایوبی