دوره و شماره: دوره 5، شماره 127، پاییز 1397، صفحه 1-165 
1. تبیین حقوق مالی اهل‌بیت (ع) در قرآن و آثار و لوازم آن

صفحه 7-32

علیرضا عظیمی‌فر؛ فریده پیشوایی


4. بررسی و تحلیل مبانی تربیت اجتماعی با تکیه بر منابع اسلامی

صفحه 95-120

سید علی حسینی‌زاده؛ سمیه السادات موسوی