راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

الف) تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه (فارسی) باشد.

مقاله باید علمی پژوهشی، مستند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل 5000 کلمه و حداکثر 8000 کلمه باشد.

عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.

مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی حوزوی و دانشگاهی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، محل خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:

آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو بحث، قلمرو منابع، اشاره به مهم‌ترین نتایج، روش تحقیق و رویکرد خاص و فهرستی از واژه‌های کلیدی، حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه باشد و در ده سطر یا 150 کلمه ضمیمه شود.

مقدمه:

شامل خلاصه‌ای از بیان مسئله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌ها و پیشینه پژوهش باشد.

بدنه اصلی مقاله:

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به‌طور مستدل، تبین نظریه پذیرفته‌شده، تقسیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

نتیجه‌گیری:

شامل یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته‌ها با اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.

ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه‌ استناددهی (APA) باشد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده‌شده، به شکل ذیل آورده شود:

 منابع فارسی: ‌(نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: ‌(حسینی، 1376، ج2، ص‌83).

 منابع لاتین: ‌(صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال: ‌(planting,1998,p.71).

چنان‌چه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال اننتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

آیات قرآن:‌ (نام سوره:‌شماره آیه)؛ مثال: ‌(بقره:‌25).

یادداشت‌ها و پانوشت‌ها:‌ تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون‌متنی خواهد بود).

فهرست منابع:

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود:

کتاب:‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ چاپ (ش،ق،م)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، محل انتشار: ‌نام ناشر.

 مثال: ‌مطهری، مرتضی، 1383ش، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: ‌صدرا.

مقاله مندرج در مجلات:‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

 مثال: ‌فرامرز قراملکی، احد، 1391، «طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب»، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص235-250.

مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها:‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، «عنوان مقاله»، سال نشر، نام کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ‌نام ناشر.

 مثال: ‌قربان‌نیا، ناصر، 1382، «زن و قانون مجازات اسلامی»، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

نقل قول‌های مستقیم، به‌صورت جدا از متن، با تورفتگی (یک و نیم سانتی‌متر) ازسمت راست درج گردد.

عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در «» قرار گیرد.

مقاله در الگوی 4A با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم B Mitra 14  (لاتین TimesNewRoman10) و یادداشت‌ها و کتابنامه B Mitra 12 (لاتین TimesNewRoman10) حروف‌چینی شود.

عناوین تیترها: ‌عناوین با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی‌شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.

اشکال، نمودارها و جداول:‌ اصل عکس‌ها و نمودارها، باید همراه با متن مقاله، در محل مناسب علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.

رعایت آخرین نسخه دستور خط فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نگارش مقالات الزامی است.

 ب) ارسال مقاله:

مقاله دستاورد پژوهش علمی شخص نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

مقاله ارسالی در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

جهت ارسال مقاله با ثبت‌نام در سامانه nj.jz.ac.ir و درج نام و نام خانوادگی کامل نویسنده، رتبه دانشگاهی یا عنوان علمی، نشانی پستی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی، فایل اثر بارگذاری و ارسال شود.

فصلنامه مطالعات قرآنی نامه جامعه در رد، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است و مقالات ارسالی بازگردانده نمی‌شود.

فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از صحت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در متن مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

نامه پذیرش مقاله تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران صادر خواهد شد.

در ­صورت چاپ مقاله، دو نسخه از فصلنامه به نویسنده اهدا می‌شود.

ارتباط با مدیر مجله تنها از طریق تلفن 32112400- 025و نشانی الکترونیکی دفتر مجله (nashrieh@jz.ac.ir) و یا سامانه(http://nj.jz.ac.ir) امکان‌پذیر است.