اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی بجستانی

سطح چهار فقه و اصول مدیر جامعه الزهرا(س)

nashriehjz.ac.ir

سردبیر

سرکار خانم فریده پیشوایی

سطح4 تفسیر تطبیقی مدرس جامعه الزهرا(س)

fpishvaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین شفیعی دارابی

استادیار دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه، گروه مطالعات قرآنی. استادیار دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه، گروه مطالعات قرآنی.

shafieidarabichmail.ir

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طیب حسینی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه قرآن پژوهی. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه قرآن پژوهی.

tayyebhoseinirihu.ac.ir

سرکار خانم طلعت حسنی بافرانی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

t.hasani16gmail.com

حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالرسول حسینی‌زاده

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، گروه تفسیر و علوم قرآن. دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، گروه تفسیر و علوم قرآن.

hosseiny43yahoo.com

سرکار خانم ریحانه حقانی

سطح4 تفسیر تطبیقی، دکتری فلسفه دین مدرس فلسفه و کلام جامعه المصطفی العالمیه(ص)

haghani021elenoon.ir

سرکار خانم بی بی سادات رضی بهابادی

دکترا علوم قرآن و حدیث دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

b.razialzahra.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه قرآن پژوهی. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه قرآن پژوهی.

bhrhdrgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث، گروه حدیث. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث، گروه حدیث.

h.masoudygmail.cim

حجت الاسلام و المسلمین علی احمد ناصح

استادتمام دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث استادتمام دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث

aliahmadnasehyahoo.com

حجت الاسلام والمسلمین محمد فاکر میبدی

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه گروه قرآن و حدیث استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه گروه قرآن و حدیث

m_fakermiu.ac.ir

مدیر داخلی

سرکار خانم خدیجه کمیجانی

کارشناس نشریات

komy_re63yahoo.com