اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی بجستانی

سطح چهار فقه و اصول مدیر جامعه الزهرا(س)

nashriehjz.ac.ir

سردبیر

سرکار خانم فریده پیشوایی

سطح4 تفسیر تطبیقی مدرس جامعه الزهرا(س)

fpishvaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

سرکار خانم مریم اسماعیلی

دکتری شیعه شناسی و سطح 4 اسلام‌شناسی استاد دانشگاه مدرس جامعه الزهرا(س)

nme724gmail.com

جناب آقا ی علیرضا اسعدی

دکتری معارف استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

asady50gmail.com

سرکار خانم طلعت حسنی بافرانی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

t.hasani16gmail.com

جناب آقای سید علی حسینی زاده

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران دانشیارپژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه علوم تربیتی

ali_hosseinirihu.ac.ir

سرکار خانم ریحانه حقانی

سطح4 تفسیر تطبیقی، دکتری فلسفه دین مدرس فلسفه و کلام جامعه المصطفی العالمیه(ص)

haghani021elenoon.ir

سرکار خانم بی بی سادات رضی بهابادی

دکترا علوم قرآن و حدیث دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

b.razialzahra.ac.ir

جناب آقای رمضان محمدی

دکترا تاریخ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rmohammadirihu.ac.ir

سرکار خانم حمیده عبدالهی علی بیک

دکترا فقه و حقوق استادیار، دانشگاه قم

larijani54gmail.com