اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامه علمی – تخصصی معارف اسلامی نامه جامعه، نشریه فارسی زبان از معاونت پژوهش جامعه الزهرا (س) است. خط مشی اخلاق انتشار این نشریه بر اساس اصول بین المللی کمیته اخلاق انتشار ( cope ) است. انتشار یک مقاله در یک مجله علمی با ساختار داوری، بخش پر اهمیت در تولید دانش است. این بخش نشان دهنده کیفیت کاری، استفاده از روش علمی و انعکاس مستقیم توانمندی های نویسنده (گان) و مؤسسات پشتیبان آن هاست. بنابراین بسیار مهم است که تولیدکنندگان دانش، رفتار اخلاقی مورد انتظار را برای طرفین درگیر در انتشار مقاله در نظر بگیرند.

از این رو لازم است اعضای هیأت تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران هنگام همکاری با این نشریه اصول اخلاقی را رعایت کنند.  بدیهی است رعایت این اصول، در صیانت از حقوق مادی پژوهشگران و نویسندگان و حفظ ارزش های اخلاقی و پایبندی به آن در جامعه علمی به طور قطع از تضعیف اعتبار علمی کشور جلوگیری خواهد کرد.