جهت دریافت فایل مقالات فصلنامه علمی تخصصی مطالعات قرآنی نامه جامعه در پایگاه مجلات تخصصی نور کلیک نمایید

شماره جاری: دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 1-152 

گستره تحدی از منظر نواندیشان معاصر

صفحه 31-52

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد نقیب؛ مهدی درستی