نویسنده = طلعت حسنی بافرانی
بررسی رویکرد تقریبی مغنیه در تفسیر الکاشف

دوره 3، شماره 120، دی 1395، صفحه 95-116

زهرا قائمی امیری؛ طلعت حسنی بافرانی


ارتباط هدف‌داری و ارزشمندی زندگی با سلامت انسان از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 115، مهر 1394، صفحه 29-60

طلعت حسنی بافرانی؛ سمیرا عطائی