نویسنده = حسین منافی
مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در روایات اهل سنت

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 83-100

حسین منافی؛ عزالدین رضا نژاد