نویسنده = اقدس یزدی
بررسی تطبیقی کارکردهای نظریه مُثل در فلسفه افلاطون و سهروردی

دوره 1، شماره 112، دی 1395، صفحه 119-138

اقدس یزدی؛ فاطمه بنی‌اسدی


نقد مبانی پوچ‌گرایی از منظر استاد مطهری

دوره 2، شماره 116، دی 1394، صفحه 29-54

اقدس یزدی؛ گیسیا محمدی