نویسنده = فرزانه حکیم‌زاده
سیره نگاری در کتاب الخرائج و الجرائح (سیرة نبوی)

دوره 2، شماره 114، تیر 1394، صفحه 110-127

فرزانه حکیم‌زاده