کلیدواژه‌ها = تفسیر المنار
بررسی تطبیقی ماهیت و رویت ملائکه در تفسیر المیزان و المنار

دوره 5، شماره 128، دی 1397، صفحه 73-90

سید محمود طیب حسینی؛ صدیقه فیجانی