کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی(ره)
واکاوی تحدّی قرآن از منظر علامه طباطبایی(ره) و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 125، فروردین 1397، صفحه 25-46

سکینه آخوند؛ یگانه قرباغی


تحلیلی بر« کتاب عمل» از منظر علامه طباطبایی (ره)

دوره 3، شماره 120، دی 1395، صفحه 77-94

محترم قوی؛ رقیه محمدی


منشأ ولایت در منظومه فکری علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 115، مهر 1394، صفحه 7-27

علی عباسی؛ رقیه یوسفی سوته