کلیدواژه‌ها = تأویل
رویکرد آیةالله جوادی آملی نسبت به روایات تفسیری

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 53-74

حمیده بهمنش؛ ریحانه حقانی


رابطه چند معنایی و ظهر و بطن با تکیه بر نظرات آیت ا... فاضل

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 97-116

خدیجه شجاعی علی آبادی؛ جواد کاظم خانلو


بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن‌ تیمیه و علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 127، مهر 1397، صفحه 33-58

محمد فاکر میبدی؛ سیده مرضیه علوی