کلیدواژه‌ها = مقطوع‌الید
بررسی واژه‌ «أجْذَم» در کلام پیامبر(ص)

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 65-81

اسما ایرانمنش؛ اسماعیل احمدزهی؛ حسین خاکپور