کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
رابطه دین و آزادی بر اساس آیه (لا اکراه)در تفسیر مفاتیح الغیب و المیزان

دوره 8، شماره 138، شهریور 1400، صفحه 36-58

فاطمه محمدی؛ فرزانه سبحانی چگنی؛ زینب ریاحی


تحلیل نقد شهید مطهری(ره) بر علامه طباطبایی(ره) در مفهوم حکمت الهی

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 7-30

فریده پیشوایی؛ ریحانه حقانی


بررسی تطبیقی حقوق‌جنسی ‌زوجه از دیدگاه علامه‌طباطبایی و علامه‌فضل‌الله

دوره 7، شماره 133، خرداد 1399، صفحه 55-80

مریم قوجایی خامنه؛ معصومه برخوردار


بررسی تطبیقی ماهیت و رویت ملائکه در تفسیر المیزان و المنار

دوره 5، شماره 128، دی 1397، صفحه 73-90

سید محمود طیب حسینی؛ صدیقه فیجانی


مبانی کرامت ذاتی انسان از منظر علامه طباطبایی(ره)

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 49-82

مرضیه قنبری


علم امام از دیدگاه شیخ مفید و علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 116، دی 1394، صفحه 71-90

ابراهیم علیپور؛ سکینه کلانتری


بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 7-32

حسن صادقی؛ مریم قوجایی خامنه