کلیدواژه‌ها = قلب صنوبری
«مغزِ قلب» از منظر قرآن کریم (کارکرد تعقّلیِ قلب صنوبری)

دوره 7، شماره 133، خرداد 1399، صفحه 103-124

زهره دانشیار؛ طاهره نور حسن