کلیدواژه‌ها = جهانی‌بودن قرآن
نقد شبهه مستشرقان در جهانی‌نبودن قرآن بر اساس تفاسیر فریقین

دوره 7، شماره 135، آذر 1399، صفحه 123-146

علیرضا آل بویه؛ زهره نیک پرور