کلیدواژه‌ها = "تصویرسازی تقابلی"
کارکردهای تربیتی تصویرسازی تقابلی در آیات سوره زمر

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 79-98

طلعت حسنی بافرانی؛ نرگس سعدآبادی