کلیدواژه‌ها = زمان مندی تحدی
گستره تحدی از منظر نواندیشان معاصر

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 31-52

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد نقیب؛ مهدی درستی