کلیدواژه‌ها = آیات فضایل اهل بیت
آیات فضایل اهل بیت در تفسیر ابن کثیر

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 33-58

فاطمه طهماسبی چاری