کلیدواژه‌ها = تقدیم افضل بر مفضول
آیات فضایل اهل بیت در تفسیر ابن کثیر

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 33-58

فاطمه طهماسبی چاری