کلیدواژه‌ها = "غنیمت"
معنا شناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 31-50

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر