کلیدواژه‌ها = «تضییق‌ کننده‌ معنا»
تطور معانی الفاظ قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 135، آذر 1399، صفحه 36-57

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی