کلیدواژه‌ها = «نیت»
تفاوت معنایی دو واژه اجر و ثواب در قرآن

دوره 6، شماره 129، فروردین 1398، صفحه 1-16

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی