کلیدواژه‌ها = عدالت
تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، دی 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه


بررسی تطبیقی اهداف و روش‌های تربیت اخلاقی از منظر پیامبر اکرم(ص) و لورنس کلبرگ

دوره 2، شماره 115، مهر 1394، صفحه 127-160

پروین سلمان‌زاده؛ اعظم فرهادی