کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن
جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 117-137

زینب تقیلو؛ حسن صادقی


بررسی و نقد دیدگاه ذاتی نبودن نیاز قرآن به تفسیر

دوره 4، شماره 124، دی 1396، صفحه 69-90

نسرین کردنژاد