مصادیق «خوض» و راهکارهای مقابله با آن با محوریت آیات 68و69 سوره انعام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح سه تفسیر و علوم قرآن، جامعة الزهرا سلام الله علیه

چکیده

واژه خوض در زبان‌شناسی قرآن از جمله واژگانِ دارای مباحث مهم تفسیری است. هدف از بحث درباره این واژه در نوشتار حاضر، بررسی مصادیق خوض در باطل و راهکارهای مبارزه با آن است که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. با توجه به آیات 68-69 سوره انعام، بارزترین مصداق خوض، کفر به آیات الهی و استهزاء آن است که به‌عنوان اصل جامع، خود نیز مصادیق متعددی دارد و شامل استهزاء آیات تدوینی، تکوینی (جهان‌بینی الحادی)، استهزاء رسول خدا به‌عنوان آیه عظیمی از آیات الهی و بدگویی ائمه به‌عنوان قرآن ناطق می‌شود. به عقیده برخی مفسران، بر اساس روایات تفسیری، شرکت در مجالس عادی گناه نیز می‌تواند از مصادیق خوض در باطل باشد. وظیفه مؤمنان در رفتار با خوض‌کنندگان در باطل و عدم حضور در مجالس‌شان یکسان نیست. تشخیص مصادیق و راهکارهای واکنش به چنین محافلی، با خود مؤمنان است. اعراض و ترک همنشینی، موعظه و جدال احسن، هجر جمیل و ترک مخالطه با اهل معصیت، از جمله راهکارهای مقابله با خوض‌کنندگان در باطل است. امروزه این راهکارها، در بسیاری از عرصه­های اجتماعی و فضای مجازی، قابل اجرا بوده و با توجه به موقعیت‌های زمانی، مکانی و نوع مخاطب می­توانند متفاوت باشند.

کلیدواژه‌ها