راهکارهای بینشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه معصومیه

چکیده

انسان موجودی است که مانند سایر موجودات ناگزیر پا به عرصه هستی می‌گذارد و در مسیر زندگی با رخدادهای متفاوتی روبرو می‌شود. بدون تردید بروز مشکلات و سختیها زمینه‌ساز تلخ‌کامی است؛ گاه افرادی که در معرض ناملایمات قرار می‌گیرند ناخودآگاه از آرامش فاصله گرفته و به انواع مختلف بحران‌های روحی مبتلا می‌شوند. برای بازگشت به تعادل روحی می‌توان راهکارهای خردمندانه را جستجو کرد. در میانه چاره‌اندیشی‌های مکاتب عرفانی و تجربی آموزه‌های وحیانی به ترمیم، تعادل و تعالی آن هم متناسب با فطرت انسانی می‌پردازد که می‌توان در پرتو آنها از بسیاری معضلات جلوگیری کرد. مراقبت معنوی مجموعه‌ای است از علوم معارف الهی، برخی مباحث اخلاقی و روان‌شناسی که می‌تواند آسیب‌دیدگان مصائب و رنج‌ها را یاری نماید. پژوهش حاضر راهکارهای مراقبت معنوی را از منظر آیات و احادیث ائمه علیهم السلام با رویکردی متفاوت از حیطه بینشی ارائه می‌کند. شخصی که مراقب معنوی است با آموختن انواع مهارتهای مورد نیاز از جمله مهارت‌های ارتباطی می‌تواند با روحیه همدلی و سعه صدر نقش مهمی در رسیدن به اهداف مراقبت معنوی ایفا نماید. ره‌آورد این پژوهش برای مراقب معنوی اینست که از آموزه‌های وحیانی بیاموزد چگونه با تغییر زاویه دید مخاطب و تحول در بینش او می‌تواند انگیزه‌های جدیدی در او بیافریند تا در برابر شرایط سختی که مواجه است تسلیم نشود، چگونه در جهت کاهش رنج خود گام‌های نتیجه‌بخشی بر دارد تا از آسیب‌های احتمالی پس از ابتلاء مصون بماند و چگونه موقعیتهای چالش برانگیز را سکوی جهش و تعالی خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها