مطالعه تطبیقی نظرات تفسیری فریقین درباره «امت واحده» درآیه 213 سوره بقره

نویسندگان

1 سطح چهار فقه و اصول/ مدرس حوزه

2 سطح سه علوم قرآن و تفسیر

چکیده

پژوهش حاضر به تفسیر «امت واحده» در آیه 213 سوره بقره  می‌پردازد که در این باره در میان تفاسیر فریقین، شیعه و اهل سنت، اختلاف‌نظرهای فراوانی به چشم می‌خورد. برخی از نظرات تفسیری درباره «امت واحده» ذیل آیه، اختصاص به شیعه و برخی ارتباط به اهل سنت دارد و برخی از نظرات تلفیقی از دیدگاه فریقین است که منظور از امت واحد را به مواردی همچون کفر، هدایت، زندگی ساده، ضلالت و مانند اینها تفسیر کرده‌اند. در مقاله حاضر هر یک از این نظرات نقد و بررسی خواهد شد. این پژوهش، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای همچون تفاسیر شیعه و اهل سنت و نیز کتاب‌های لغت نشان می‌دهد دیدگاهی که کمتر نقدی به آن وارد است با دلایل، شواهد و مدارک، امت واحد را به امت ضلال متصل به وحی تفسیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها