استدلال به آیه صادقین در اثبات وجود مستمر حجت‌الله و نقد شبهات

نویسنده

دانش آموخته جامعه الزهرا (س)، سطح 4 گرایش تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

چکیده

استمرار وجود حجت الهی در همه زمان‌ها، از باورهای مهم شیعه است. این مطلب به استناد آیات قرآن قابل اثبات است. در این نوشتار سعی شده با توجه به آیه 119 سوره توبه، وجود مستمر امام و حجت الهی به شیوه تحلیلی- توصیفی ثابت شود. برخی از مفسران اهل سنت، مصادیقی متفاوت با نظر اکثریّت مفسران شیعه بیان کرده­اند که عمومیت و شمول خطاب در آیه و اطلاق امر به همراهی با صادقین سبب عدم پذیرش این اقوال می‌شود. چنانکه فخر رازی هم با توجه به امور مذکور به لزوم عصمت صادقین اذعان نموده است، گرچه وی مصداق مشخص صادقین را اجماع امت اسلامی دانسته است که نظرش با اشکالات جدّی رو به رو است. فخر رازی نظر شیعه درباره مصداق صادقین را به علت عدم امکان شناخت حجت الله برای مکلّفان نمی‌پذیرد، این در حالی است که در کتب اهل سنت روایاتی درباره شناخت امام و آثار منفی عدم شناخت امام وجود دارد. با توجه به تفسیر آیه و جمع­بندی ادله موافقان و مخالفان این نتیجه به دست می‌آید که این آیه بر لزوم وجود حجت الهی در همه زمان‌ها دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها