لوازم لاحدیت ذات الهی در کلام علامه طباطبایی رحمه الله

نویسندگان

1 سطح سه کلام اسلامی

2 دانش پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی جامعه الزهرا(س)

چکیده

«لا حدّیت ذات باری‌تعالی»، یعنی بساطت خدای متعال از وجود و عدم، یعنی ذات باری‌تعالی محدود به هیچ حدی نیست، به هیچ اعتبار؛ نه آغاز و پایان، نه فقدان ذاتی و نه محدودیت کمالی. لا حدّیت، اساس توحید بوده و بنا به فرمایش امام رضا(علیه‌السلام‌) نظام توحیدی ما بر اساس آن بنا شده است. بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(رحمة‌الله‌علیه)، دلیل این لا حدّیت این است که موجودات محدود، باید به یک موجود نامحدود منتهی شوند وگرنه دور یا تسلسل پیش می‌آید. طبق نظر علامه طباطبایی(رحمة‌الله‌علیه) نامحدود بودن خداوند، لوازمی دارد. نخست اینکه موجود نامحدود، واحد است، دیگر اینکه موجود نامحدود، قاهر بر ما سوی الله است.

کلیدواژه‌ها


 • ابن بابویه، محمد بن على، التوحید، محقق: حسینى، هاشم، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین، 1398ق.
 • ابن طاووس، على بن موسى، إقبال الأعمال، چاپ دوم، نهران: دارالکتب الإسلامیه، 1409ق.
 • سبحانی، جعفر، الإلهیات علی هدی الکتاب و السّنّة و العقل، مقرر: حسن محمد مکی العاملی، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
 • شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، مصحح: صبحی صالح، چاپ اول، قم: هجرت‏، 1414ق.
 • صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد علیهم‌السلام، چاپ دوم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ‏1404ق.
 • طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏، 1390ق.
 • طوسى، محمد بن حسن، الأمالی، مصحح: مؤسسة البعثة، چاپ اول، قم: دار الثقافة، 1414ق.
 • طوسى، محمد بن حسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، چاپ اول، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، 1411ق.
 • کفعمى، ابراهیم بن على عاملى، المصباح للکفعمی، چاپ دوم، قم: دار الرضی (زاهدی)، 1405ق.
 • قمی، عباس، مفاتیح الجنان، چاپ سوم، قم: دار الصادقین، 1383.
 • کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق: غفارى؛ آخوندى، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیة،1407ق.
 • کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه: سید جواد مصطفوى، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1344ق.