اقدامات مدیریتی امام علی علیه السلام در پیشگیری از تعارض در دوران حکومت

نویسنده

دانش آموخته سطح سه تاریخ اسلام موسسه آموزش عالی معصومیه

چکیده

تعارض به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، یک واقعیت غیر قابل انکار است که بشر در طول تاریخ با آن روبه‌رو بوده است. این اختلاف‌ها در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند جامعه را به انحطاط بکشاند. در این پژوهش با جستاری در دوران حکومت امام علی(ع) و استقرای اقدامات حضرت در مواجهه با تنش‌ها و اختلاف‌ها در میان جامعه، عوامل بروز تعارض و اقدامات پیشگیرانه حضرت مورد واکاوی قرار گرفته است. امام علی(ع) به منظور پیشگیری از اختلاف و خونریزی بیشتر، کاستن از تلفات جنگ، حفظ وحدت جامعه اسلامی و امید به پیوستن عده بیشتری به ایشان و نیز هدایت آنان، صبر و روشنگری کردند و با این کار تعداد قابل توجهی از معارضین به ایشان پیوستند. اقداماتی همچون رعایت عدالت، پند و اندرز، دادن امان نامه، اتمام حجّت، احتجاج و مناظره با گروه متخاصم و... همه از باب پیشگیری از تعارض، درگیری فیزیکی و همچنین هدایت آحاد جامعه اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها