راه کارهای ارتقای تعامل بانوان شاغل با خانواده

نویسنده

کارشناس ارشد اخلاق کاربردی، پژوهشگر پژوهشگاه حضرت معصومه(س) جامعه الزهرا(س)

چکیده

اشتغال زنان در جوامع در حال توسعه پدید‌‌ه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. دغدغه یک بانوی مسلمان که وظیفه خود را حفظ نظام خانواده می‌داند، چگونگی ایجاد هماهنگی و انطباق وظایف اصلی خود، اعم از وظیفة همسری و مادری، با مقولة اشتغال است. این مقاله می‌کوشد راه‌کارهایی برای کمک به زنان شاغل ارائه دهد تا بتوانند اشتغال و خانواده را در کنار هم حفظ نمایند. تعامل بانوان شاغل با خانواده از این جهت اهمیت دارد که موجب ایجاد صمیمیت میان اعضای خانواده شده و آنان را افرادی با گذشت، منطقی و خردمند تربیت می‌کند و این تربیت، به ارتقای اخلاق در جامعه نیز کمک خواهد کرد. بر اساس دستاورد تحقیق حاضر، ارتقای تعامل در سه حیطة شناختی، اخلاقی و رفتاری صورت می‌گیرد. بدین منظور راه-کارهایی جهت ارتقای تعامل و نحوة به کارگیری این روشها در سه حوزه شناختی، اخلاقی و رفتاری ـ‌ عملی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 • آذربایجانی، مسعود، «عدالت جنسیتی و اشتغال زنان»، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 46، سال دوازدهم، زمستان 1388.
 • بشیری، ابوالقاسم، «اشتغال زوجین و آثار و پیامدهای آن بر فرزندان»، معرفت، شماره 103، 1391.
 • رهبر، مهدی، «بررسی تطبیقی نظرات شیعه و اهل سنت در مورد اشتغال زنان»، بانوان شیعه، شماره 22، سال ششم، 1388.
 • سعیدزاده، محسن، «مشغال زنان در عصر رسالت»، پیام زن، شماره 38، اردی‌بهشت 137
 • مهریزی، مهدی، «زن و اشتغال»، آیینه پژوهش، شماره 57، بی‌تا.
 • ج.پایگاه‌های اینترنتی1. قلی‌جعفری، زهرا، (زمستان 1391). «زنان و اشتغال از دیدگاه قرآن و امامان((ع))»، بازیابی شده از www.ibsblor.ir
 • استادولی، حسین، سنن النبی، تهران: انتشارات پیام آزادی، 138
 • اداره مطالعات زنان و خانواده، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل خانواده، تهران: دفتر نشر معارف، 1387.
 • انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، 1381 و 138
 • برنشتاین، فیلیپ اچ. و مارسى تى.، شناخت و درمان اختلاف‌هاى زناشویى (زناشویى درمانى)، ترجمه حمیدرضا سهرابى، بی‌جا: رسا، 1377.
 • بى‌ریا، ناصر، روان‌شناسى رشد(2) با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سمت، 137
 • پورافکاری، نصرت الله، فرهنگ جامع روان‌شناسی ـ روان‌پزشکی، تهران: فرهنگ معاصر، 1373.
 • تمیمی آمدی، عبد الواحد، غررالحکم، شرح جمال‌الدین خوانسارى‏،‏ تهران: دانشگاه تهران، 1366.
 • جمعی از نویسندگان، روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
 • جنت هنشل مامسن، جنسیت و توسعه، ترجمه زهره فنی، تهران: دانشگاه تهران، 1387.
 • حر عاملی، محمد بن حسین، جهاد النفس، ترجمه‏ على صحت،‏ تهران: ‏انتشارات ناس، 1364‏.
 • دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377.
 • دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن، ارشاد القلوب، ترجمه سید عباس طباطبایی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376.
 • راغب اصفهانی، حسین‌ بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دار العلم الشامیة، 1412 ق.
 • رستمی، الهه، جنسیت، اشتغال و اسلام‌گرایی، ترجمه رؤیا رستمی، تهران: جامعه ایرانیان، 1379.
 • سالاری‌فر، محمدرضا، خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی، تهران: سمت، 1384.
 • _ و دیگران، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.
 • سفیری، خدیجه، جامعه‌شناسی اشتغال زنان، تهران:‌ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1377.
 • شعیری، تاج‌الدین، جامع الاخبار، قم:‌ انتشارات رضوی، 1405 ق.
 • طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم:‌ انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1374.
 • طوسى، خواجه نصیر، أوصاف الأشراف، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373.
 • کریستنس، یان و دیگران، روان‌شناسی عمومی، ترجمه ابوالقاسم بشیری و دیگران، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385.
 • کریمی، یوسف، روان‌شناسی شخصیت، تهران: مؤسسه نشر و و یرایش، 1385.
 • گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، 1387.
 • مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1404ق. ‏
 • مشایخ، فاطمه، قصص الانبیاء، تهران: فرحان، 1381.
 • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدرا، 1358.
 • مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه‏، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1374‏.
 • مهدوی‌کنی، محمدرضا، نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
 • نرمان ل، مان، اصول روان شناسی، ترجمه محمود صناعی، تهران: اندیشه،1372.
 • واثقی‌راد، محمدحسین، اخلاق و تربیت‌اسلامی، قم: سلمان‌زاده، 1382.