بررسی تطبیقی زندگی حضرت حواء علیها السلام در تفاسیر فریقین

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(س)

چکیده

بنا به یادکرد قرآن کریم، حضرت آدم و حواء، پدر و مادر تمام انسان‌ها هستند که با هبوطشان به زمین، زندگی انسان بر روی کره خاکی رقم خورد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی زندگانی ام‌البشر، حضرت حواء در تفاسیر شیعه و سنی و نیز منابع روایی این دو فرقه به روش توصیفی است. پژوهش حاضر علاوه بر پرداختن به بحث‌های زمان و مکان و کیفیت خلقت، گناه و هبوط ایشان و ... تلاش می‌کند در موارد اختلافی آیات مرتبط به حضرت حواء، قول صحیح را بیان کرده و شبهات را پاسخ دهد. این مطالعه نشان می‌دهد خداوند از گل، آدم و با بخشی از آن، حواء را آفریده است و اینکه در قرآن می فرماید:« خلق منها زوجها» منظور این است که حواء را از جنس آدم خلق کرده است. حواء نقشی در وسوسه آدم نداشته و شیطان، هر دوی آنها را وسوسه کرده است؛ بر این اساس، روایاتی که حواء را باعث گناه آدم عنوان می‌کنند، اسرائیلیاتی هستند که به منابع اسلامی نفوذ کرده اند و نمی توان به آنها اعتماد کرد.

کلیدواژه‌ها