موانع صلة رحم

نویسنده

طلبه سطح 3 رشته فقه و اصول جامعةالزهرا(س)

چکیده

صله ‌رحم از برجسته‌ترین آداب اجتماعی است و آیات و روایات فراوانی به انجام آن توصیه کرده‌اند که گویای اهمیت بسیار این رفتار اجتماعی می‌باشد. با توجه به مشکلات فراوانی که زندگی مُدرن برای افراد به وجود آورده، این دستور اجتماعی اسلام کم‌رنگ شده است. از این‌رو، برای ترویج فرهنگ صله‌ رحم لازم است موانع انجام آن شناسایی شود. این پژوهش با هدف گسترش فرهنگ صله ‌رحم، به واکاوی آیات و روایات معصومین((ع)) پرداخته و با بهره‌گیری از منابع اخلاقی، موانع برقراری ارتباط بین ارحام را با روش توصیفی استخراج کرده است. این موانع عبارتند از: «اشتغال بیش از حد»، «فاصله‌گزینی زیاد از افراد فامیل در محل سکونت»، «مال‌اندوزی»، «پرهزینه بودن برخی میهمانی‌ها»، «کمبود امکانات»، «بخل‌ورزی»، «تکبر و فخرفروشی»، «برخی تجارب منفی» و «انحراف و کجروی».

کلیدواژه‌ها