اقدامات پیامبر(ص) در ایجاد وحدت جامعة مسلمین

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه باقرالعلوم(ع).

چکیده

تاریخ اسلام، با هجرت مسلمانان به مدینه مرحلة جدیدی را شروع کرد. رسول‌خدا(ص) از اجتماع قبایل مختلف عرب، امت واحدی ساخت که همه چیز به محوریت پیامبر(ص) ختم می­شد. رسول‌خدا(ص) عرب را از تفرقه و دودستگی به سوی وحدت و عزت راهنمایی کرد. از آن‌جایی که پیامبر خدا(ص) اسوة کامل زندگی هستند، الگو قرار دادن سیرة آن حضرت کارآمدترین راه برای جامعة امروز در جهت تحقق وحدت اسلامی است. پیامبر(ص) با سخنان و رفتارهای خویش راهکارهای متفاوتی برای ایجاد برادری و وحدت ارائه دادند؛ از جمله عقد برادری میان انصار و مهاجرین، پیمان‌نامه عمومی و ساماندهی نیروها در جنگ که باعث وحدت مسلمین از قبایل مختلف شد. اتحاد و انسجام مسلمانان آثار و برکات بسیاری در تحقق اهداف الهی و جلوگیری از مقاصد غیر الهی خواهد داشت. در پرتو همین اتحاد و برادری مسلمانان می­توانند بر دشمنان خویش پیروز شده و عزت و سربلندی و اقتدار خویش را حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها