تبیین منطقی براهین اثبات وجود خدا در آثار ابن‌سینا

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام، دانشگاه قم، پژوهشگر و طلبه سطح 3، رشته فلسفه و کلام جامعةالزهراس.

چکیده

براهین اثبات خدا(تعالی) از مهم‌ترین مباحث فلسفه اسلامی است و همه فلاسفه اسلامی بخشی از آثار خود را به آن اختصاص داده‌اند؛ از جمله فیلسوف بزرگ ایرانی ابن‌سینا. در این مقاله براهین اثبات وجود خدا (جل جلاله) از میان آثار ابن‌سینا جمع‌آوری شده و براساس نحوه ارتباط آن‌ها با اصل بطلان تسلسل دسته‌بندی شده و سپس تک تک آن‌ها از نظر منطقی تشریح و موشکافی شده‌اند. در نهایت صحت و سقم آن‌ها ارزیابی شده‌ است.

کلیدواژه‌ها