نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند، سکینه شیوه‌های نقد و تحلیل روایات تفسیری در تفسیر تسنیم [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 125-146]
 • آراسپ، هنگامه اختلاف قرائات سور‌ه‌ اسراء در سنجه‌ تفاسیرفریقین [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 135-166]
 • آل بویه، علیرضا نقد شبهه مستشرقان در جهانی‌نبودن قرآن بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 123-146]

ا

 • ابراهیمی، لیلا شرح و تحلیلی بر روایت «اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ» [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 59-78]
 • ابراهیمی، لیلا تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 20 و 169-170 سوره‌ آل‌ عمران [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 121-134]
 • انصاریان، نسرین تطور معانی الفاظ قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 36-57]

ب

 • برخوردار، معصومه بررسی تطبیقی حقوق‌جنسی ‌زوجه از دیدگاه علامه‌طباطبایی و علامه‌فضل‌الله [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 55-80]
 • بهمنش، حمیده شیوه‌های نقد و تحلیل روایات تفسیری در تفسیر تسنیم [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 125-146]

پ

 • پیشوایی، فریده تحلیل نقد شهید مطهری(ره) بر علامه طباطبایی(ره) در مفهوم حکمت الهی [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 7-30]
 • پیشوایی، فریده بررسی کاربست تحلیل‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در تفسیر ادبی، با تمرکز بر دیدگاه امین خولی و بنت الشاطی [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 31-58]

ت

 • تقیلو، زینب جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 117-137]

ح

 • حسینی زاده، عبدالرسول تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 20 و 169-170 سوره‌ آل‌ عمران [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 121-134]
 • حسینی نصرآبادی، طاهره سادات بررسی تطبیقی مفهوم تمدن از دیدگاه علامه‌ طباطبایی و سیدقطب [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 89-120]
 • حقانی، ریحانه مطالعه کاربردی اصول موضوعه نظام اقتصادی اسلام با محوریت آیات مفسّره [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 7-32]
 • حقانی، ریحانه تحلیل نقد شهید مطهری(ره) بر علامه طباطبایی(ره) در مفهوم حکمت الهی [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 7-30]
 • حقانی، ریحانه واکاوی دیدگاه آیت‌الله صافی مدظله‌العالی درباره ادعای ناسازگاری ولایت تکوینی با توحید افعالی [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 7-30]
 • حیدری راد، طیبه حوزه معنایی امداد در قرآن: میدان معنایی امداد الهی توسط فرشتگان [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 101-122]

د

 • دانشیار، زهره «مغزِ قلب» از منظر قرآن کریم (کارکرد تعقّلیِ قلب صنوبری) [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 103-124]
 • درستی، مهدی شرح و تحلیلی بر روایت «اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ» [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 59-78]
 • دلداری، فیروزه مصادیق «خوض» و راهکارهای مقابله با آن با محوریت آیات 68و69 سوره انعام [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 81-102]

ش

 • شجاعی علی آبادی، خدیجه رابطه چند معنایی و ظهر و بطن با تکیه بر نظرات آیت ا... فاضل [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 97-116]
 • شفیعی دارابی، سید حسین بررسی تحلیلی دیدگاه صدرالمتألّهین درباره رابطه «باطن» با «ظاهر» قرآن [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 7-34]
 • شفیعی دارابی، سید حسین بررسی تطبیقی حقوق مشترک زوجین در قرآن از منظر مفسران معاصر (المنار، التحریر و التنویر، المیزان و من وحی القرآن) [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 59-88]

ص

 • صادقی، حسن جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر مخزن العرفان [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 117-137]
 • صلواتی زاده، زینب معنا شناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 31-50]

ط

 • طیب حسینی، سید محمود بررسی کاربست تحلیل‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در تفسیر ادبی، با تمرکز بر دیدگاه امین خولی و بنت الشاطی [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 31-58]
 • طیبی، ناهید نقش بانو امین(رحا) در گسترش علوم اسلامی با تأکید بر دانش و روش تفسیری [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 33-54]

ع

 • علوی، سیده رقیه بررسی تطبیقی حقوق مشترک زوجین در قرآن از منظر مفسران معاصر (المنار، التحریر و التنویر، المیزان و من وحی القرآن) [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 59-88]

غ

 • غفاری، معصومه معناشناسی «لسان» در قرآن به روش نوین [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 51-72]

ف

 • فخاری، علیرضا شرح و تحلیلی بر روایت «اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ» [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 59-78]
 • فلاحی قمی، محمد تطور معانی الفاظ قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 36-57]
 • فهیمی، صغری گونه‌شناسی سنن تاریخی- اجتماعی در سوره یونس [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 79-99]

ق

 • قوجایی خامنه، مریم بررسی تطبیقی حقوق‌جنسی ‌زوجه از دیدگاه علامه‌طباطبایی و علامه‌فضل‌الله [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 55-80]

ک

 • کاظم خانلو، جواد رابطه چند معنایی و ظهر و بطن با تکیه بر نظرات آیت ا... فاضل [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 97-116]
 • کبیر، منیر معنا شناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 31-50]
 • کبیری، زینب واکاوی دیدگاه آیت‌الله صافی مدظله‌العالی درباره ادعای ناسازگاری ولایت تکوینی با توحید افعالی [دوره 7، شماره 136، 1399، صفحه 7-30]

م

 • مرادی، فاطمه «بایسته‌های اعتقادی و رفتاری مؤثر در فلاح از منظر قرآن کریم» [دوره 7، شماره 134، 1399، صفحه 73-95]

ن

 • نور حسن، طاهره «مغزِ قلب» از منظر قرآن کریم (کارکرد تعقّلیِ قلب صنوبری) [دوره 7، شماره 133، 1399، صفحه 103-124]
 • نیک پرور، زهره نقد شبهه مستشرقان در جهانی‌نبودن قرآن بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 135، 1399، صفحه 123-146]