درباره نشریه

فصلنامه علمی تخصصی معارف اسلامی نامه جامعه به صاحب امتیازی جامعه الزهرا (س) (حوزه علمیه خواهران)، از سال 1383 با رویکرد فرهنگی- اجتماعی با انتشار 111 شماره فعالیت داشته و از زمستان سال 1393 با موافقت کمیسیون نشریات وزارت ارشاد و کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با شماره شناسه 16481/93  به جمع نشریات علمی ـ تخصصی در موضوع معارف اسلامی پیوست. این نشریه تا پاییز سال 1398 (شماره 131) در معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) در موضوعات «تفسیر و علوم قرآن و حدیث »، «فقه و حقوق»، «سیره و تاریخ»، « اخلاق و تربیت» و«فلسفه، کلام و عرفان» با ایجاد فضای مناسب برای انتشار آراء در حوزه معارف اسلامی فعالیت می نمود. از زمستان 1398 (شماره 132) این نشریه با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت  16481/93، تغییر رویکرد داده و با عنوان فصلنامه مطالعات قرآنی نامه جامعه، در حوزه مطالعات تفسیری و علوم قرآنی، به صورت تخصصی مقالات پژوهشی را منتشر می­سازد.