اهداف و چشم انداز

از اهداف این نشریه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • انعکاس جدیدترین پژوهش­ها و دیدگاه­های تفسیری اساتید، نخبگان و صاحبنظران؛
  • طرح معضلات و آسیب‌های نوپدید در سطح جامعه و پاسخگویی و ارائه راهکار، متکی بر پژوهش‌های متقن قرآنی؛
  • برآورده ساختن نیازهای پژوهشی دانش­پژوهان، دانش آموختگان و فارغ­التحصیلان جامعه الزهراء(س)، پژوهشگران و محققان در سطوح مختلف؛