فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری تخصصی در فصلنامه معارف اسلامی نامه جامعه یک سازوکار کنترل کیفیت است. فرایندی که در آن کارشناسان در حوزه پژوهش مربوطه، بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، مقالات ارسالی را به لحاظ علمی بررسی می کنند و هدف آن است که از کیفیت بالای مقاله اطمینان حاصل شود.

با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله می باشد و در رأس این تصمیم گیری نیز سردبیر قرار دارد.

 

 • ·        بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

بعد از بارگزاری مقاله توسط نویسنده در سامانه، مقاله توسط سردبیر به طور اجمالی بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارها و استانداردهای مقاله تخصصی لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

 • با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشند.
 • رویکرد دینی داشته باشند و این رویکرد در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.
 • به لحاظ محتوایی و علمی و ساختاری واجد شرایط ارسال به داوری باشند.
 • از منابع به روز و معتبر استفاده کرده باشند.
 • نوآوری داشته و درصدد حل مساله ای باشند.
 • شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.
 •  
 • ·        داوری تخصصی و مقاله (دو الی چهار ماه)

  مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که استانداردهای لازم جهت داوری تخصصی را دارند، با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان به دو داور ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 3 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیشتر به طول انجامد.

در مرحله بعد سردبیر، داور و یکی از اعضای هیأت تحریریه، اصلاحات مقاله را که نویسنده براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها انجام داده، بررسی می­کنند.

 

 • ·        تصمیم گیری نهایی

  مقاله بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می­شود. (پذیرش)

 • با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­شود. (پذیرش)
 • با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگزاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)
 • رد شدن مقاله. دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

تذکر:

درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط سردبیر، داور و یکی از اعضای هیئت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید، وارد فرایند نشر خواهد شد. تایید نهایی مقالات جهت انتشار توسط ریاست محترم جامعه الزهرا(س) صورت می گیرد.