نویسنده = سید محمود طیب حسینی
بررسی تطبیقی ماهیت و رویت ملائکه در تفسیر المیزان و المنار

دوره 5، شماره 128، دی 1397، صفحه 73-90

سید محمود طیب حسینی؛ صدیقه فیجانی


روش شناسی « قاموس قرآن » در شرح کلمات قرآن کریم

دوره 3، شماره 120، دی 1395، صفحه 7-30

سید محمود طیب حسینی