اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خانم دکتر زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا(س)

nashriehjz.ac.ir

سردبیر

خانم دکتر فریده پیشوایی

سطح4 تفسیر تطبیقی مدرس جامعه الزهرا(س)

fpishvaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکترسید حسین شفیعی دارابی

استادیار دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه، گروه مطالعات قرآنی. استادیار دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه، گروه مطالعات قرآنی.

shafieidarabichmail.ir

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود طیب حسینی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه قرآن پژوهی. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه قرآن پژوهی.

tayyebhoseinirihu.ac.ir

خانم دکتر طلعت حسنی بافرانی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

t.hasani16gmail.com

حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالرسول حسینی‌زاده

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، گروه تفسیر و علوم قرآن. دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، گروه تفسیر و علوم قرآن.

hosseiny43yahoo.com

خانم ریحانه حقانی

سطح4 تفسیر تطبیقی، دانشجوی دکتری فلسفه دین مدرس فلسفه و کلام جامعه المصطفی العالمیه(ص)

haghani021elenoon.ir

خانم دکتر بی بی سادات رضی بهابادی

دکترا علوم قرآن و حدیث دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

b.razialzahra.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بهجت پور

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه قرآن پژوهی. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه قرآن پژوهی.

bhrhdrgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث، گروه حدیث. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث، گروه حدیث.

h.masoudygmail.cim

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی احمد ناصح

استادتمام دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث استادتمام دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث

aliahmadnasehyahoo.com

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد فاکر میبدی

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه گروه قرآن و حدیث استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه گروه قرآن و حدیث

m_fakermiu.ac.ir

مدیر داخلی

خانم زهرا حیدری

کارشناس نشریات، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خانواده

zheydari.64gmail.com